Workshops

  Vi anser att man ska kunna ta del av yogans urgamla visdom eller praktiska kunskaper utan att behöva blir yogalärare. Nedan kan du läsa om vilka workshops som är öppna för andra än de som går själva utbildningen.

För bokning gäller följande:kontakta Anders  yoga@anders-asker.se

För att ha din plats säkrad måste avgiften vara inbetald till Attuned Yoga BG 5070-7124 senast 3 dagar i förväg.Om du anmäler dig mindre än 3 dagar innan den aktuella workshopen,  kan du betala  med Swish 0702848285 eller kontant på plats. Vi tar ej kort.
Alla workshops kostar 350 kr.
Betalar du för 4 workshops får du delta i 5. Betalar du för 6 workshops, får du gå på alla 8.

Antalet platser är begränsad

Asthtangayogans verktyg, Ujjayi, Bandas & Drishti
Lör 18 juni 13.30 – 16.30

Denna workshop vänder sig till alla oavsett tidigare erfarenheter av yoga. Du får från grunden lära dig de tre viktigaste redskapen som skapar flödet i Ashtanga Vinyasa Yoga: Bandhas, Dristhi och Ujjayi.

Andningen är hjärtat av praktiken. I Ashtanga använder vi oss främst av Ujjayi andning, en specifik form av andning, s.k. pranayama. Ujjayi andning lugnar nervsystemet, stillar sinnet och stärker och utvidgar lungornas kapacitet. Du får du en bättre syresättning av blodet som i sin tur håller dig frisk längre.
Bandhas är intelligensen i praktiken. De är olika slags kroppslås som hjälper dig att lyfta upp och bevara livsenergi (prana) i kroppen. Med korrekt aplicering av bandhas hjälper du till att hålla korrekt och säker linjering i yoga praktiken.

Drishti är ögats mjuka blick som för dig in i en ställning, håller dig fokuserad inåt och hjälper dig att fördjupa ställningens form. Detta är en form av mindfulness som du sedan kan använda dig utav i ditt liv genom bättre fokus och ökad prestationsförmåga.
Genom att lära dig att rida på vågen (Vinyasa) blir praktiken av yogan på mattan en meditation i rörelse. På så vis blir du lättare, starkare och mer flexibel i alla dina kroppar (fysiskt, känslomässigt, mentalt, andligt) och du lär dig gradvis att stilla sinnet.
Du kommer att lära dig att applicera bandhas, drishti och ujjayii i solhälsningar samt andra utvalda ställningar där vi länkar allt samman till en helhet.

Lärare:
Anders Asker
Pris: 350:-
Anmälan sker via mail:
yoga@anders-asker.se

Yoga Anatomy
Söndag 19 juni 13:30-16:30

Teori och praktik är två skilda världar. Kursen är fokuserad till att ge dig basic inblick i hur du skadefritt och optimalt kan använda kroppen vid utövande av yoga eller andra fysiska aktiviteter. Vi gör en lätt teoretisk och praktisk genomgång av mjukdelar som muskler, fascia, ligament osv. 

My experience as a yoga teacher and practitioner of yoga made me convinced about the benefits of knowing your anatomy and thus to get a greater understanding of the body, how it works in motion and why. The purpose of this workshop is to give a basic understanding / knowledge in anatomy and to bring that knowledge onto the yoga mat, to understand movement in ourselves and in others in a clearer way. We will translate theory into reality, making anatomy understandable through physical awareness with focus on core, alignment and body awareness.

Teacher: Ida Duque
About Ida:

Ida has worked as a yogateacher since completing her yoga teacher training in 2019. She now teaches Ashtanga vinyasa yoga, Rocket vinyasa yoga and Yin yoga. In addition to this great passion, she also works as a registered nurse in the emergencycare in Stockholm. With this background she brings the best of these ‘two worlds’ into her teaching and loves meeting each individual from a holistic point of view. Ida teaches with the focus on meeting yourself with unconditional love.
Price: 350:-
Booking via: yoga@anders-asker.se

 

Chanting,  Mudras, Mantras och meditation,
Lör 2 juli 13.30-16.30

Till levande gitarrspel kommer vi att sjunga olika invokationer, mantran och böner på sanskrit och gurumukhi.

Ljud i olika former såsom ord, sång, musik etc. har speciella vibrationer. Dessa urgamla mantran läker oss på alla plan, ger beskydd, stärker och höjer vår frekvens i alla delar av vårt liv.

Chanting är extra kraftfullt, effektfullt och kännbart helande när det utövas i grupp. Med handrörelser, Mudras aktiveras olika fingrar eller punkter som korresponderar till specifika organ i vår kropp. Till exempel, då vi pressar ihop tummen och pekfingret då aktiveras och balanseras levern som har med vår vilja, visdom och visioner att göra.

Lärare: Magdalena Potipa
Anders Asker
Pris: 350:-
Anmäl dig vi email till: yoga@anders-asker.se

Meridian Yoga Stretch
Sön 3 juli 13.00-17.00

Välkommen till en teoretisk och praktisk introduktion i meridianyoga.

Kunskapen om vårt meridian system är hämtat ut den traditionella kinesiska medicinen och sträcker sig ca 5000år tillbaka i tiden. Vi har 12 meridianer, energibanor där Ki, prana, vår livsenergi flödar. Du kommer att lära dig sambandet mellan våra organ, meridianer och hur blockeringar i dessa organ påverkar oss på ett fysiskt, känslomässigt och mentalt sätt. När energin får flöda fritt är vi i balans och har god hälsa.

Du får även lära dig ett kort program av yogapositioner som enkelt kan utföras hemma dagligen för att skapa balans och välbefinnande.

Lärare: Magdalena Potipa
Pris: 350:-
Bokning sker via: yoga@anders-asker.se

Sanskrit, Yogans Språk
Lör 9 juli 10.00-13.00

Du har säkert hört mer eller mindre främmande ord när du har utövat yoga. Detta mystiska språk är Sanskrits, yogans helande språk.
Varje stavelse tillsammans med de fysiska övningarna/asanas, startar en vibration som läker och balanserar kroppens olika nivåer.
Detta är en introduktion i yogans helande språk, Sanskrit. Anders kommer att berätta om de vanligaste förekommande orden, dess historia, tradition och mytologin bakom dem och om varför varje bokstav är så betydelsefull.

Lärare: Anders Asker
Bokning sker via yoga@anders-asker.se
Pris: 350:-

The Art of Adjustment
Lör 9 juli 14.00 – 17.00

Lär dig grunderna eller bygg vidare på kunskaper du redan har, i att ge fysiska och verbala justeringar.
Du får lära dig att se eleven på flera plan för att bättre kunna erbjuda de mest optimala uttryck av positionen utifrån varje individs behov och förutsättningar för att skapa medvetenhet och därmed undvika skador.

Vi går igenom bl.a. stående ställningar, vridningar, framåtfällningar och bakåtböjningar och hur du som lärare kan erbjuda justeringar på ett ergonomiskt och skonsamt sätt anpassad för individens fysiska förutsättningar.

Lärare:
Rebecka Potipa Walter & Anders Asker
Pris: 350:-
Bokning sker via: yoga@anders-asker.se

Adjustments

Om chakran, Bijamantras: dess filosofi, praktik & meditation
Söndag 17 juli 13:00-17:00

I den här workshoppen får du lära dig om hur dina chakran verkar i balans och i obalans, om yoga positioner som skapar balans och därmed harmoni, hälsa och välbefinnande.

Vi har sju huvudchakran, energi hjul som vibrerar inom oss. Varje chakra är ett kraftfullt energicenter som påverkar oss fysiskt, mentalt och emotionellt. Vi upptäcker Bijas, korta ljudmantra som verkar som små frön som bl.a. bygger en bro mellan ljudets vibration och den fysiska kroppen.

Vi avslutar med en 40 min vägledd meditation som balanserar dina chakran, du lämnar rummet med en fridfull känsla och fylld av energi och nya insikter.
English speaking students are welcome!

Lärare: Magdalena Potipa
Anders Asker
Pris: 350:-
Bokning sker via: yoga@anders-asker.se

Modifikation för Skador och Gravida
Tisdag 19 juli 9:30-12:30

Mycket av den yoga som erbjuds idag är anpassat efter unga, friska kroppar. Samtidigt rekommenderas fler och fler sjuka eller skadade individer att söka sig till yoga för rehabilitering, balansering och läkning.

Du kanske ibland har stött på situationer där du är osäker på hur du ska erbjuda modifikationer eller alternativa positioner för dina elever eller dig själv.
Genom en grundläggande kunskap i hur du kan modifiera och anpassa din undervisning efter dina elevers ständigt förändrande behov gör du dina klasser öppna, tillgängliga och säkra för alla.

Vi går även igenom skador som har blivit vanligt förekommande ibland yogautövare som ett resultat av fel teknik, misalignment och repetition.
Denna workshop erbjuder ingen medicinsk rådgivning och hänvisar all diagnostisering och medicinsk behandling till legitimerade läkare.

Pris: 350:-
Bokning sker via mail: yoga@anders-asker.se

För mer information kontakta Anders Asker:
Mejl: yoga@anders-asker.se
Telefon: 0702 848285

”Yoga är en livsstil och en livslång resa.
Kropp, själ, tanke och sinne är delar av en helhet. Vi ger dig kunskap och verktyg så att du kan utveckla och inspirera andra.”


– Anders, Rebecka & Magdalena