Grundutbildning i Ashtanga Yoga 200h

Attuned Yoga erbjuder sommaren 2022 en inspirerande och transformerande yogalärarutbildning.

Vi har skapat en plattform där fokus flyttas från prestation tillbaka till yogans rötter och dess sanna essens, Oneness.

Utbildningen ger en certifiering av Attuned Yoga enligt Yoga Alliance riktlinjer och innefattar allt från asanapraktik till anatomi, pranayama, ayurveda och filosofi.

Attuned Yogas lärarutbildning består av 200 timmar och är indelad i tre moduler med en vecka återhämtningspaus mellan dem. Med detta upplägg får du som elev möjlighet att smälta intryck och fysiskt återhämta dig mellan modulerna vilket underlättar för inlärning.

This Yoga Teacher Training is open for English speaking students.

 

For more information in English, please contact Anders Asker at: yoga@anders-asker.se

Utbildningsdagar sommaren 2022

Modul 1: 17 – 24 juni (6,5 heldagar)

Modul 2: 2 – 9 juli (8 heldagar)

Modul 3: 17 – 24 juli (8 heldagar)


plats: Ester Adèle, St Paulsg.29, Stockholm

 

Investering :41 900 kr.

Early bird gäller vid full betalning senast den 17 maj 2022: 37 900 kr
OBS!
 Vid fakturering mot företag tillkommer moms 6%

Jag hade inte föreställt mig att en yogalärarutbildning skulle vara så innehållsrik på så många plan. Jag fick med mig ovärderliga erfarenheter och rekommenderar den varmt.

– Jenny Hermelin, konsult inom kommunikation, hälsa och träning, yogalärare och ägare till studion Djursholm Yoga

Vad gör denna utbildning unik?

 

Attuned Yogas yogalärarutbildning skiljer sig från andras genom att gruppen är liten, max 12 elever, och att minst 2 lärare undervisar samtidigt under hela utbildningen med enstaka timmars undantag. Detta gör att varje elev blir sedd, bemött personligen och får därmed en individuell vägledning.

Utbildningen är indelad i tre moduler med 7 och 8 dagars återhämtningspaus mellan dem. Vår intention med detta upplägg är att du som elev får möjlighet att smälta  intryck och fysiskt återhämta dig mellan modulerna. Detta gör att du lättare kan tillgodogöra dig denna intensiva utbildning.

Det är även möjligt att endast delta i enstaka workshops eller klasser om du vill fördjupa dina grundkunskaper i yoga

 

Utbildningens upplägg

 

Den dagliga undervisningen varvas med både praktisk och teoretisk undervisning, se schema. Utöver schemalagd undervisning kommer du även att få hemuppgifter, observera och om möjligt även assistera på yogaklasser.

Du som elev bör även vara beredd att avsätta tid för självstudier, assistering (justering) och observation av andra lärare utöver den ordinarie undervisningstiden. Genom assistering och justering på andras klasser får du som elev ytterligare erfarenhet som behövs för att omvandla dina nya teoretiska kunskaper till konkret kunskap. Detta anser vi är en viktig erfarenhet för att bli en så bra yogalärare som möjligt redan vid avslutandet av utbildningen.

Under större delen av utbildningen, speciellt under labb (nedbrytning av ställningarna), kommer minst två av huvudlärarna  vara på plats samtidigt för att du ska känna dig säker på att du lär dig alla positioner helt rätt och får den uppbackning som behövs.

Om det är möjligt, kommer vi att ta in ’vanliga’ elever för att ni ska kunna öva er på att justera mer autentiska situationer.

Under modul 2 kommer varje elev att få möjlighet till enskilt samtal med en av huvudlärarna där du kan ta upp vad du känner dig osäker på, vad som känns bra respektive mindre bra. Du får då också feed-back på vad lärarna anser att du är bra på och vad du kanske bör lägga lite mer fokus på.

Under utbildningens sista modul läggs fokus på att du blir trygg i din roll som yogalärare. Som förberedande inför slutprovet kommer varje elev att leda delar av en yogaklass för övriga kursdeltagare. Du kommer också att bli filmad så att du ser dig själv när du undervisar. Lärarna kommer att ge personlig feed-back och du får möjlighet att ställa frågor och få konstruktiv kritik. Detta skapar en ökad trygghet i din undervisning och i din roll som lärare inför slutprovet.


Förkunskaper

 

Utbildningen vänder sig till alla oavsett yogisk bakgrund. För att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen rekommenderar vi dock att du känner dig trygg med Ashtangayogans solhälsningar A och B, och är bekant med en del asanas (ställningar) ur Ashtanga Vinyasa yogans första serie.

Observera att en intensiv yogalärarutbildning är både mentalt och fysiskt krävande, därför rekommenderar vi att du ökar intensiteten till 3-5 dagar i veckan av din yogaträning innan utbildningen startar.


Certifiering

Efter godkänd teoretisk och praktisk examen erhåller du ett internationellt certifikat av Attuned Yoga, vars lärarutbildning uppfyller alla de krav som Yoga Alliance ställer för en internationell certifiering. Utbildningen kommer att ge dig all nödvändig kunskap och praktisk erfarenhet som du behöver för att kunna undervisa Ashtanga Vinyasa yoga var som helst i världen direkt efter avslutad och godkänd utbildning.

 

Övrig information

 

 

Vissa klasser eller workshops kommer att vara öppna för andra intresserade att delta i. Vi anser att det ska vara möjligt att gå enstaka delar av utbildningen, såsom chakra, chanting, anatomi eller filosofi, om det finns en önskan att förkovra sig eller bara för att man är nyfiken. Vår erfarenhet av att ha undervisat utomlands och tidigare yogalärarutbildningar enligt denna modell, visar att de nytillkomna deltagarna bidrar positivt med sin närvaro och funderingar. Vi anser att de teoretiska och filosofiska livsåskådningarna bör göras mer tillgängligt för allmänheten och på så sätt kunna skapa ”ringar på vatten-effekter” som sprider budskap av frid och kravlös kärlek som är yogans essans om Oneness.

Thank you for your support during those weeks, for all your wise words and your encouragement, for all the hours we spent together, and for all the love and compassion you brought with you! I learned so incredibly much during this time that I cannot even understand yet.. about yoga, about myself, how to follow my way, and so much more.

– Anna Eberl, Business Consultant and yoga teacher

Kursinnehål 

Här kan du läsa mer om kursinnehållet på utbildningen. Längre ner på sidan ser du vilka kurser som ingår i de olika modulerna.  Längst ner på sidan hittar du information om kurslitteratur som ingår och tips på kompletterande studielitteratur. Under ”Schema” kan du se ett mer detaljerat schema samt vilka moment som är öppna för allmänheten.

Observera att deltagare som går hela yogalärarutbildningen har sin plats förbokade i alla moment och på alla klasser. Resterande platser i workshops och yogapass som är öppna för allmänheten kommer att kunna bokas i mån av plats.


Utbildningens innehåll

Historik och filosofi:

 

 • Patthabhi Jois
 • Ashtanga vinyasa-yogans historik
 • Patanjalis åtta grenar, Yoga Sutras i modern tappning
 • Sanskrit
 • Mantras, chanting, kärlekens många ansikten


Pranayama (andningsövningar):

 • Ujjayi-andning – teori och praktik 


Asanas (positioner):

 • Namn på alla positioner på sanskrit
 • Solhälsning A och B – teori och praktik
 • Detaljerad nedbrytning av hela första serien
 • Verbala och praktiska korrigeringar

Chakran / Shatkarmas (renande övningar) /

Bandhas (kroppslås):

 • Namn och funktion, teori, praktik och meditation


Attuned Yoga Vinyasa System
:

 • Full Primary Series (FPS)
 • Modified Primary Series (MPS)
 • Introducering till Rocket 1 och Rocket 2
 • Minimum Daily Requirement (MDR), minimum daglig rutin


Att bli yogalärare
:

 • Pedagogik
 • Etikett och ansvar
 • Yogalärarens roll och situationer som en lärare kan möta i sin undervisning
 • Utveckla sin egna personliga filosofi
 • The business of yoga

 

Schema

Modul 1: Fre 17 juni – tors 23 juni 

 • Ujjayi-andning och pranayma (andningsövningar)
 • Drishti (ögonfokus)
 • Bandhas, de olika kroppslåsen
 • Suryanamaskara A & B (solhälsningar)
 • Alla stående ställningarna i ashtanga vinyasa-yogasystemet
 • Alignment, hur du säkert tar dig in, stannar och tar dig ur positioner, övergångar
 • Den sittande första serien
 • De avslutande ställningarna
 • Nedbrytning av enskilda positioner i teknik- och labbklasser
 • Grundläggande filosofi i ashtanga
 • Chakrasystemet, dess filosofi, praktik, chakrameditation
 • Introduktion i anatomi
 • Shatkarma (reningstekniker)
 • Introduktion till sanskrit
 • Filosofiklass: De 8 grenarna, Yamas och Niyamas i modern tappning
 • Personlig utveckling
 • Personlig feedback och vägledning


Modul 2: Lör 2 juli – lör 9 juli

 • Fördjupning (labb) av den första serien i ashtanga
 • Introduktion till sanskrit
 • Introduktion till andra yogastilar
 • Sequencing, planera en klass med tema
 • Fördjupning av pranayma (andningskontroll)
 • Utforskning av andra andningsövningar och stilar
 • Filosofi: Yogisk livsstil
 • Chanting
 • Shatkarmas (reningsmetoder)
 • Introduktion till ayurveda (indisk läkekonst)
 • Filosofiklasser kring Patanjalis Yoga Sutras i modern tappning
 • Personlig utveckling
 • Fortsatt nedbrytning av enskilda positioner
 • Alignment, hur du säkert tar dig in, stannar och tar dig ur positioner, övergångar
 • Fördjupning i anatomi
 • Yogalärarens roll
 • Personlig feedback och vägledning


Modul 3: Sön 17 juli – sön 24 juli

 • Förberedelse inför elevundervisning (60-minuters-klass enligt traditionell modell)
 • Verktyg och vägledning till att finna din egen röst och stil i lärarrollen och i din undervisning
 • Struktur och uppbyggnad av klass (sequencing) samt teman
 • The business of yoga – tips om hur jag kan bygga upp en verksamhet som yogalärare?
 • Tankens kraft
 • Sanskrit, mantras, invokationer, chanting
 • Säkra fysiska och verbala justeringar
 • Lärarens roll, gränser, etik, hitta din egen röst
 • Modifikationer för skador, gravida, fysiska smärtor i rygg, nacke, hamstrings osv.
 • Handstående, armbalanser, hopp, genomhopp
 • Praktiskt och teoretiskt prov
 • Personlig feedback och vägledning

 

Kursmaterial

Allt utbildningsmaterial ingår i kursavgiften och kan erhållas efter full betalning men senast första kursdagen.
Utöver detta rekommenderar vi även följande litteratur:

The Yoga Sutras of Patanjali: Translation and commentary by Sri Swami Satchidananda

Iyengar, B. K. S: Lights on Yoga

Swanson, Ann: Science of Yoga

Swami Muktibodhananda: Hatha Yoga Pradipika

Donna Farhi: Teaching Yoga, exploring the teacher-student relationship

Generellt upplägg över en utbildningsdag:

08.00 – 09.30 Morgonpraktik och journalföring
09.40 – 12.30 Teoretiska moment, meditation, mantra sång samt pranayama.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.30 -17.00 Praktik, nedbrytning av asanas, sekvensering och justering

Du som elev bör vara beredd att avsätta tid för självstudier, assistering och justering utöver den ordinarie undervisningstiden. Genom observation och assistering på andras klasser och genom att praktisera att undervisa, får du som elev den erfarenhet som behövs för att omvandla dina nya teoretiska kunskaper till konkret kunskap. Detta anser vi är en viktig erfarenhet för att bli en så bra yogalärare som möjligt redan vid avslutandet av utbildningen.

Du som endast vill delta i separata workshop, se schema för varje modul här nedan. Observera att deltagare som går hela yogalärarutbildningen har förtur. Övriga platser på workshops och yogapass kommer att kunna bokas i mån av lediga platser. Platser till workshops släpps i maj medan till morgon- och lunch yoga släpps i april. Bokning och  information om dessa kan du göra genom att kontakta Anders via mejl: yoga@anders-asker.se, eller telefon 0702 848285.

Här nedan ser du ett preliminärt schema som gäller under modulerna. Ändringar i schemat kan förekomma beroende på elevernas behov och andra oförutsedda händelser.

De blå och grön markerade fälten är öppna för allmänheten att delta i.

Förkortningar: FPS=Full Primary Series=hela den 1:a serien i Ashtanga Vinyasa Yoga, 72 ställningar
MPS=Modified Primary Series=en förkortad och enklare variant av den 1:a serien, 35 ställningar

Utbildningens schema

Workshops

WORKSHOPS ÖPPNA FÖR ALLMÄNHETEN

Nedan kan du läsa om vilka workshops som är öppna för andra än de som går själva utbildningen. Vi anser att man ska kunna ta del av yogans urgamla visdom eller praktiska kunskaper utan att behöva blir yogalärare.

För bokning gäller följande:Du som inte går utbildningen, behöver alltid förboka din plats genom att kontakta Anders  yoga@anders-asker.seFör att ha din plats säkrad måste avgiften vara inbetald till Attuned Yoga BG 5070-7124 senast 3 dagar i förväg.Om du anmäler dig mindre än 3 dagar innan den aktuella workshopen,  kan du betala  med Swish 0702848285 eller kontant på plats. Vi tar ej kort.
Alla workshops kostar 350 kr.


Betalar du för 4 workshops får du delta i 5. Betalar du för 6 workshops, får du gå på alla 8.

Alla morgonklasser börjar kl 8 och varierar i längd. Se schema på attunedyoga.se
och kostar 100 kr för 60 min, 120 kr för alla andra. 

Kontakta Anders om du vill gå ofta, då får du ett paketpris.

Asthtangayogans verktyg, Ujjayi, Bandas & Drishti
Lördag 18 juni 13:30-16:30

Denna workshop vänder sig till alla oavsett tidigare erfarenheter av yoga. Du får från grunden lära dig de tre viktigaste redskapen som skapar flödet i Ashtanga Vinyasa Yoga: Bandhas, Dristhi och Ujjayi.

Andningen är hjärtat av praktiken. I Ashtanga använder vi oss främst av Ujjayi andning, en specifik form av andning, s.k. pranayama. Ujjayi andning lugnar nervsystemet, stillar sinnet och stärker och utvidgar lungornas kapacitet. Du får du en bättre syresättning av blodet som i sin tur håller dig frisk längre.
Bandhas är intelligensen i praktiken. De är olika slags kroppslås som hjälper dig att lyfta upp och bevara livsenergi (prana) i kroppen. Med korrekt aplicering av bandhas hjälper du till att hålla korrekt och säker linjering i yoga praktiken.

Drishti är ögats mjuka blick som för dig in i en ställning, håller dig fokuserad inåt och hjälper dig att fördjupa ställningens form. Detta är en form av mindfulness som du sedan kan använda dig utav i ditt liv genom bättre fokus och ökad prestationsförmåga.

Du kommer att lära dig att applicera bandhas, drishti och ujjayii i solhälsningar samt andra utvalda ställningar där vi länkar allt samman till en helhet.


Lärare:
Anders Asker
Pris: 350:-
Anmälan sker via mail:
yoga@anders-asker.se

Yoga Anatomi & Fysisk Rörelse
Söndag 19 juni 13:30-16:30

My experience as a yoga teacher and practitioner of yoga made me convinced about the benefits of knowing your anatomy and thus to get a greater understanding of the body, how it works in motion and why. The purpose of this workshop is to give a basic understanding / knowledge in anatomy and to bring that knowledge onto the yoga mat, to understand movement in ourselves and in others in a clearer way. We will translate theory into reality, making anatomy understandable through physical awareness with focus on core, alignment and body awareness.

Teori och praktik är två skilda världar. Kursen är fokuserad till att ge dig basic inblick i hur du skadefritt och optimalt kan använda kroppen vid utövande av yoga eller andra fysiska aktiviteter. Vi gör en lätt teoretisk och praktisk genomgång av mjukdelar som muskler, fascia, ligament osv. 


Teacher: Ida Duque
About Ida:

Ida has worked as a yogateacher since completing her yoga teacher training in 2019. She now teaches Ashtanga vinyasa yoga, Rocket vinyasa yoga and Yin yoga. In addition to this great passion, she also works as a registered nurse in the emergencycare in Stockholm. With this background she brings the best of these ‘two worlds’ into her teaching and loves meeting each individual from a holistic point of view. Ida teaches with the focus on meeting yourself with unconditional love.
Price: 350:-
Booking via: yoga@anders-asker.se

Chanting,  Mudras, Mantras och meditation

Lördag 2 juli 13:30-16:30

Till levande gitarrspel kommer vi att sjunga olika invokationer, mantran och böner på sanskrit och gurumukhi. Ljud i olika former såsom ord, sång, musik osv har speciella vibrationer. Dessa urgamla mantran läker oss på alla plan, ger beskydd, stärker och höjer vår frekvens i alla delar av vårt liv. Chanting är extra kraftfullt, effektfullt och kännbart när det utövas i grupp.

 

Lärare: Magdalena Potipa
Anders Asker
Pris: 350:-
Anmäl dig vi email till: yoga@anders-asker.se

Meridian Yoga Stretch

Söndag 3 juli 13:00-17:00

Vi har 12 meridianer s.k. energibanor där Ki, prana vår livsenergi flödar.  Genom olika yogapositioner kommer du att lära dig sambandet mellan alla våra organ och meridianerna. Blockeringar i våra organ påverkar oss på ett fysiskt, känslomässigt och mentalt sätt. Hälsa betyder att energin flödar fritt i våra meridianer. Vi lär ut ett kort program av yogapositioner som enkelt kan utföras hemma dagligen för välbefinnande.      

 

Lärare: Magdalena Potipa
Pris: 350:-
Bokning sker via: yoga@anders-asker.se
Läs mer om sommaren utbildningar och workshops på www.attunedyoga.se

Sanskrit, Yogans Språk

Lördag 9 juli 10:00-13:00

Du har säkert hört mer eller mindre främmande ord när du har utövat yoga. Detta mystiska språk är Sanskrits, yogans helande språk.
Varje stavelse tillsammans med de fysiska övningarna/asanas, startar en vibration som läker och balanserar kroppens olika nivåer.
Detta är en introduktion i yogans helande språk, Sanskrit. Anders kommer att berätta om de vanligaste förekommande orden, dess historia, tradition och mytologin bakom dem och om varför varje bokstav är så betydelsefull.

Lärare: Anders Asker
Bokning sker via yoga@anders-asker.se
Pris: 350:-

The Art of Adjustment

Lördag 9 juli 14:00-17:00

Lär dig grunderna eller bygg vidare på kunskaper du redan har, i att ge fysiska och verbala justeringar.
Du får lära dig att se eleven på flera plan för att bättre kunna erbjuda de mest optimala uttryck av positionen utifrån varje individs behov och förutsättningar för att skapa medvetenhet och därmed undvika skador.

Vi går igenom bl.a. stående ställningar, vridningar, framåtfällningar och bakåtböjningar och hur du som lärare kan erbjuda justeringar på ett ergonomiskt och skonsamt sätt anpassad för individens fysiska förutsättningar.

Lärare:
Rebecka Potipa Walter & Anders Asker
Pris: 350:-
Bokning sker via: yoga@anders-asker.se
Läs mer om sommaren utbildningar och workshops på www.attunedyoga.se

Om chakran, Bijamantras: dess filosofi, praktik & meditation

Lördag 17 juli 13:00-17:00

Varje huvudchakra är ett kraftfullt energicenter som påverkar oss fysiskt, mentalt och emotionellt. Du får veta hur dina chakran verkar i balans och i obalans, om yoga positioner som skapar balans och därmed en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Vi avslutar med en guidad meditation som balanserar dina chakran.                  

 

English speaking students are welcome!

Lärare: Magdalena Potipa
Anders Asker
Pris: 350:-
Bokning sker via: yoga@anders-asker.se

Modifikation för Skador och Gravida

Tisdag juli 9:30-12:30

Yoga är till för alla! Du kommer att möta många elever med speciella behov till exempel gravida eller med vanligt förekommande åkommor som problem med nacke, rygg, knä, axlar. Med rätt kunskap och insikt kan du lära dig att anpassa yogan individuellt

 

Lärare: Rebecka Walter
Pris: 350:-
Bokning sker via mail: yoga@anders-asker.se

Konstnader

Investering för dig som vill bli certifierad yogalärare

 

 

Attuned Yogas 200 h yogalärarutbildning: 41 900 kr.
Early bird gäller vid full betalning senast den 17 maj 2022: 37 900 kr
OBS!
Vid fakturering mot företag tillkommer 6% moms.

Anmälningsavgiften är 4 000 kr och betalas vid bokning, resterande belopp betalas senast veckan innan utbildningens start den 17 juni 2022, eller enligt överenskommelse
För att tillgodogöra dig Early bird-priset, ska hela beloppet vara inbetalt senast den 17 maj 2022.

En tillfällig brist på pengar ska inte behöva vara ett hinder för att förverkliga drömmar. Om så är fallet, tveka inte att kontakta oss. Gemensamt kan vi hitta en lösning till finansiering av utbildningen som passar dina förutsättningar t.ex genom en räntefri avbetalning.

Kostnader för enstaka yoga pass eller workshop

 • Workshop: 350 kr
 • Morgonyoga: 100 kr
 • Lunchpass: 100 kr

   

Observera att platserna är begränsade. I mån av plats gäller även drop-in. Ring Anders på 0702848285

Klicka här för att se schemat för vilka pass och workshops som du kan boka via mejl yoga@anders-asker.se

Betalningsinformation

Du anmäler dig till hela utbildningen eller enstaka workshop genom att mejla ditt namn, adress och telefonnummer till yoga@anders-asker.se. Du säkrar din plats genom att du betalar in anmälningsavgiften. Vid önskemål skickar vi dig kvitto alternativt faktura via mejl.

Vid inbetalning ange “Ditt Namn och YLU2022/workshop/yogapass

Bankgiro: 5522-0446, alternativt swisch 0702848285 för workshops eller yogapass

Anmälningsavgiften för utbildningen återbetalas inte. Hela avgiften återbetalas, minus anmälningsavgiften på 4000 kr innan den 17 maj 2022. Inbetald kursavgift återbetalas ej efter påbörjad utbildning.

För mer information kontakta Anders Asker:
Mejl: yoga@anders-asker.se
Telefon: 0702 848285

Attuned Yoga’s Internationella certifiering

 
Alla Attuned Yogas utbildningar är godkända av Yoga Alliance. Yoga Alliance är ett internationellt kontrollorgan inom Yogavärlden som intygar Skolans trovärdighet. Efter fullbordad utbildning kommer du att få ett diplom som ger dig möjlighet att undervisa yoga var som helst i världen.

Om du önskar, kan du även ansöka om registrering hos Yoga Alliance. Det innebär att oavsett var i världen du vill jobba som yogalärare, så kan de verifiera att du är en certifierad yogainstruktör.

240966970_1172948236551124_1562306056465407888_n

”Yoga är en livsstil och en livslång resa.
Kropp, själ, tanke och sinne är delar av en helhet. Vi ger dig kunskap och verktyg så att du kan utveckla och inspirera andra.”


– Anders, Rebecka & Magdalena