WHAT IS YOGA

Yoga is what it is

Ashtanga Vinyasa

Ashtanga Vinyasa Yoga is a dynamic, physical, and powerful form of yoga founded by Shri K. Pattabhi Jois (1915-2009). This method involves the synchronization of the breath with the body’s movement and uses a number of progressive series of postures (asanas). The practice generates heat and circulation that strengthens, purifies and revitalizes the body’s muscles and inner organs. At the root it is a spiritual practice that purifies the heart, body and mind, illuminating one’s own divine nature. Ashtanga is a physical practice that is Hatha yoga a number of set routines of different asansas consisting of: The Primary series, Yoga Chikitsa, cleanses, purifies and strengths the physical body and mind. The Intermediate Series, Nadi Shodahana, tunes and refines the nervous system. The Advanced Series A, B, C, D, Sthira Bhaga, requires greater physical endurance. Ashtanga practice is a breathing practice. The breath unites our inner experience with our outer reality and is the key to developing deeper states of peace, balance and awareness.

Rocket Vinyasa

Rocket Vinyasa är modernisering och en anpassning av Ashtanga vinyasa yoga för att bättre passa vår västerländska livsstil. Denna yogaform är en lekfull, snabbt flödande och fysiskt utmanande praktik. I ett kraftfullt flöde länkas de stående ställningarna samman, först på höger sida och sedan på vänster sida. På så sätt skapas snabbt en känsla av fluiditet, styrka och djup. Här har du möjlighet att lära dig mekanismerna för att kunna ’flyga’. Genom att kombinera tekniker som hur du applicerar bandhas, ujjai, drishti och alignment bibehåller du en känsla av levitation eller ’flygning’ i din praktik.

Restorative Yoga

Restorative Yoga är en meditativ och terapeutisk form av yoga som handlar om att slappna av och skapa återhämtning, fysiskt, mentalt och själsligt. Med hjälp av medveten andning och props som klossar, filtar och bolsters hittar vi positioner som är så sköna och avslappnande som möjligt. Positionerna hålls läng, mellan 5-10 minuter och det är just där, i stillheten som kroppen kan läka och återhämta sig.